Søk plass i kulturskulen

Kulturskulekor

Når du søker plass i kulturskulen i Sauda bruker du vårt elektroniske søknadsskjema. Velkommen til oss!

SØK PLASS HER

Du kan søke heile året, men hovudopptaket er 1. mai. Viss det blir fullt er det dei som har søkt før 1. mai som får første prioritet.

Du kan printa ut søknaden og sende den i epost til eli-jorun.tangeraas@sauda.kommune.no viss du ikkje får til å søke elektronisk.

SEIE OPP

Plassen din i kulturskulen blir automatisk fornya frå eit skuleår til neste. Du må sjølv seia opp plassen din når du ikkje vil ha den lenger. Du sender skriftleg oppseiing same plassen som du søker, eller til rektor på eli-jorun.tangeraas@sauda.kommune.no, innan 1. mai for haustsemester og 1. desember for vårsemester.