Kulturskulen

Kulturskulekor

Så fint at du er interessert i kulturskulen vår!

Her får du vite meir om kva du må gjere og kva du kan lære. Me gler oss til å treffa deg.

Kulturskulen i Sauda er eit tilbod til alle som har lyst til å spele eit instrument, lære kunstfag eller kanskje synge i kor. Me har tilbod for folk i alle aldrar. Under kvart tilbod står det kva alder dette faget er meint for.

Det er sikkert mykje du lurer på om kulturskulen. Her har me prøvd å svare på det viktigaste:

SØK PLASS HER

Du kan søke heile året, men hovudopptaket er 1. mai. Viss det blir fullt er det dei som har søkt før 1. mai som får første prioritet.

SEIE OPP

Plassen din i kulturskulen blir automatisk fornya frå eit skuleår til neste. Du må sjølv seia opp plassen din når du ikkje vil ha den lenger. Du sender skriftleg oppseiing same plassen som du søker, eller til rektor på eli-jorun.tangeras@sauda.kommune.no, innan 1. mai for haustsemester og 1. desember for vårsemester.

NÅR ER KULTURSKULEN?

Me inviterer elevar og føresette til møte ved skulestart. Her får alle informasjon og lærarane kan ilag med elevar og føresette fastsetje timeplan som me gjer vårt beste til å tilpasse eleven sine ønskje. Dette gjeld spesielt dei med individuelle timar, men me prøver og å tilpasse gruppeundervisninga slik at så mange som råd får høve til å delta. Av og til løyser me opp timeplanen og erstattar den med prosjekt.

Det er viktig at du har det som trengs for å øve heime, slik at du får best mogleg utbytte av kulturskulen!

KVA KOSTAR DET?

Her er satsane som kommunestyre vedtok i desember 2018. Prisane gjeld pr. halvår.

All indivuell undervisning: Kr 1510

All gruppeundervisning: Kr 1510

Vaksne, all undervisning: Kr 1890

Materialutgifter, kunst: Kr 370

Leige av instrument: Kr 260

- Me har 30 % søskenmoderasjon i kulturskulen.

- Me har 30 % fleirfagsrabatt.

- Lærarane hjelper til med råd/tips om innkjøp til alle elevar som treng det

- Kulturskulen har fiolin, akkustisk gitar, el-gita og keyboard som du kan leige.

KORLEIS SØKER EG?

Her finn du lenke til søknadsskjema og instruksar for søk.

KVA TILBOD HAR DE?

Du finn alt om kva me kan tilby under ”Fag i kulturskulen” i menyen.

FACEBOOK

Me har det kjekt i kulturskulen i Sauda! Me er aktive og syner godt igjen. Har du lyst til å sjå meir om det me held på med, bør du absolutt følga oss på Facebook. Fleire av fagtilboda har dessutan eigne lukka grupper på Facebook.

VEDTEKTER OG RAMMEPLAN

Vedtatte vedtekter for Sauda Kulturskule - gjeldande frå 06.02.2019 (L)(362082).docx

Rammeplan for kulturskolen

Er det noko meir du lurer på nå? Sjekk ut dei andre fanene i menyen vår. Finn du framleis ikkje svar på det du lurer på, kan du kontakta rektor Eli-Jorun Tangeraas på epost eli-jorun.tangeraas@sauda.kommune.no.