Aldersgrenser på kino

Aldersgrenser

Aldersgrensene på kino settes av Statens Medietilsyn

Etter lovverk vedtatt av Stortinget, og gjelder ved Hamar Kino, så vel som alle andre kinoer i Norge. Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra aldersgrensene. Aldersgrensene ble endret 1. juli 2015.

Det er viktig å merke seg at aldersgrensene som settes ikke innebærer noen anbefaling i forhold til hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan godt få aldersgrense 6 år, dersom Medietilsynet finner at barn ikke vil ta skade av å se filmen. Om barn vil ha glede av å se filmen blir en helt annen sak – sjekk derfor om den aktuelle filmen passer før du sender barna på kino! Bruk filminformasjonen du finner på våre nettsider!

Merk at for aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den vedtatte aldersgrensen se filmen sammen med en foresatt over 18 år. For aldersgrensen 6 år kan alle barn være med voksne. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til kinoen.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

- Alle (tillatt for alle)

- 6 år (alle barn i følge med foresatte)

- 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)

- 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)

- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)

Mer informasjon om aldersgrensene finner du hos Medietilsynet.