Fag i kulturskulen

KULTURSKULEBANDET

Her finn du faga våre. Håper du finn noko som freistar!

Kulturskulen i Sauda har desse tilboda:

INSTRUMENTALOPPLÆRING

Alle som melder seg på instrumentalopplæring har rett til 45. min undervisning kvar veke. I Sauda kan ein melde seg på til individuell opplæring i fiolin, gitar, keyboard, messing, song, trekkspel, toradar, tromme/slagverk og piano.

ALDER: Fiolin (alle), gitar (4.kl), keyboard (1.kl), messing (4.kl), song (5.kl), trekkspel (4.kl), toradar (3.kl), tromme/slagverk (4.kl) og piano (1.kl).

STAD: Desentralistert på dei ulike skulane i Sauda.

TID: Individuell instrumentalopplæring varer i 45 minutt. Kor og band varer 90 minutt.

MUSIKK FRÅ LIVETS BEGYNNING

Undervisninga går føre seg i biblioteket på føremiddagstid. Der samlast babyar og føresette til leik, song og rytmikk éin time i veka. Det er to grupper, delt inn etter alder på barnet.

ALDER: Frå 0 år

STAD: Biblioteket

TID: 45 minutt i veka.

MUSIKKSTUND

Sauda Kulturskule tilbyr musikkgruppe eller individuelll time for personar med særskilde behov. Me legg vekt på den enkelte sine ressursar og finn fram songar me kan synge og spele saman. Rytmeinstrumenter, song og bevegelse er noko av det me gjer. Målet er å skape gode stunder saman.

STAD: Desentralisert på skule, aktivitetssenter og omsorgsbolig.

KUNST

Elevane som arbeider med kunstfag lærer seg ulike teknikkar etter alder og nivå. Dei har utstillingar fleire gonger i året. Elevane er delte opp i tre grupper.

ALDER: Frå 2. klasse og opp til og med vaksne

STAD: Formingsrommet på ungdomsskulen.

TID: 60 minutt i veka.