Foredrag: Å leve godt med livets u-svinger

19578 Krogh-020.jpg

Mental Helse Sauda inviterer til foredrag med psykologispesialist Janette Røseth.

 

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men hva med den sorgen vi har ellers i livet, de tap og savn som oppstår når vi mister biter av oss selv?

Hva med de ting som ikke ble slik vi hadde tenkt – sykdom, pårørende-liv, samlivsbrudd, tap av familieliv, ufrivillig barnløshet, tap av jobb/arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse?

Foredraget tar for seg den livssorgen som vil oppstå i løpet av livet hos de fleste mennesker, og hvordan du best mulig kan håndtere den og leve godt på tross av den.

Janette Røseth er i tillegg til psykologspesialist også pårørende og lever selv med kroniske smerter. Hun vil dele av egne erfaringer, samt arbeidet med andre mennesker.